understandably, comprehensibly

listen to the pronunciation of understandably, comprehensibly
İngilizce - Türkçe

understandably, comprehensibly teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

intelligibly
anlaşılır şekilde
İngilizce - İngilizce
intelligibly
understandably, comprehensibly