under these circumstances

listen to the pronunciation of under these circumstances
İngilizce - Türkçe
bu durum karşısında
İngilizce - İngilizce
since -, as a result from -
under these circumstances

  Heceleme

  un·der these circumstances

  Türkçe nasıl söylenir

  ʌndır dhiz sırkımstänsız

  Telaffuz

  /ˈəndər ˈᴛʜēz ˈsərkəmˌstansəz/ /ˈʌndɜr ˈðiːz ˈsɜrkəmˌstænsəz/

  Günün kelimesi

  dexterous