uncommon, rare, not plentiful, dear

listen to the pronunciation of uncommon, rare, not plentiful, dear
İngilizce - Türkçe

uncommon, rare, not plentiful, dear teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

scarce
kıt
scarce
nadir
scarce
{s} sınırlı

Buralarda yiyecek sınırlı mı? - Is food scarce around here?

Bu ülkede petrol sınırlıdır. - Oil is scarce in this country.

scarce
seyrek

Yağmur bu ülkede seyrektir. - Rain is scarce in this country.

scarce
{s} zor bulunur
scarce
{s} az bulunur

Telefon kulübeleri burada çok az bulunur. - Telephone booths are very scarce around here.

İngilizce - İngilizce
{a} scarce
uncommon, rare, not plentiful, dear