uncertain, doubtful

listen to the pronunciation of uncertain, doubtful
İngilizce - Türkçe

uncertain, doubtful teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

dubious
{s} şüpheli

O bize şüpheli bir cevap verdi. - She gave us a dubious answer.

Öğrencilerin şüpheli yerlerden uzak kalması bekleniyor. - Students are expected to stay away from dubious places.

dubious
dubious transaction şüpheli pazarlık
dubious
müphem
dubious
su götürür
dubious
kesin olmayan
dubious
güvenilmez
dubious
kararsız
dubious
kuşku ve kararsızlık uyandırıcı
dubious
kuşkulu
dubious
(sıfat) belirsiz, şüpheli, kararsız, şüpheci
dubious
dubiousness şüphe
dubious
dubious battle sonucu şüpheli savaş
dubious
{s} şüpheci
dubious
belirsizlik
dubious
sonucu şüpheli
dubious
belirsiz müphem
İngilizce - İngilizce
{s} dubious
not sure
uncertain, doubtful