unamiable

listen to the pronunciation of unamiable
İngilizce - Türkçe
{s} sevimsiz

Bütün bu dünyevi bilgelik bir zamanlar herhangi bir bilge adamın sevimsiz sapıklığıydı. - All this worldly wisdom was once the unamiable heresy of some wise man.

{s} dostça olmayan
İngilizce - İngilizce
unamiable