ulusal muhabere emniyeti yayım güvenliği (comsec emsec) bilgilendirme muhtıras

listen to the pronunciation of ulusal muhabere emniyeti yayım güvenliği (comsec emsec) bilgilendirme muhtıras
Türkçe - İngilizce

ulusal muhabere emniyeti yayım güvenliği (comsec emsec) bilgilendirme muhtıras teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

Ulusal Muhabere Emniyeti / Yayım Güvenliği (COMSEC/EMSEC) Bilgilendirme Muhtıras
(Askeri) National Communications Security / Emanations Security (COMSEC/EMSEC) Information Memorandum
ulusal muhabere emniyeti yayım güvenliği (comsec emsec) bilgilendirme muhtıras

    Heceleme

    u·lu·sal mu·ha·be·re em·ni·ye·ti ya·yım gü·ven·li·ği (com·sec em·sec) bil·gi·len·dir·me muh·tı·ras

    Günün kelimesi

    flux