tutuklanan

listen to the pronunciation of tutuklanan
Türkçe - İngilizce
busted
tutukla
apprehend

Tom was apprehended in Boston. - Tom Boston'da tutuklandı.

The policeman apprehended the murderer and handcuffed him. - Polis katili tutukladı ve onu kelepçeledi.

tutukla
take into custody
tutukla
arrest
tutukla
impound
tutukla
apprehended

The criminals have all been apprehended. - Suçluların hepsi tutuklandı.

Tom was apprehended in Boston. - Tom Boston'da tutuklandı.

tutuklanan