turn smb.'s head

listen to the pronunciation of turn smb.'s head
İngilizce - Türkçe
sarhoş etmek
etkilemek
başını döndürmek
turn s.o.'s head
birinin başını döndürmek
turn smb.'s head