tubercular, tuberculous

listen to the pronunciation of tubercular, tuberculous
İngilizce - Türkçe
(Tıp) Ur veya şişe ait; 2.Verem kabilinden, tüberkülozlu
(Tıp) Tümsekli
verem
veremli
tubercular, tuberculous