trials directed by military law for soldiers during military service

listen to the pronunciation of trials directed by military law for soldiers during military service
İngilizce - Türkçe

trials directed by military law for soldiers during military service teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

military jurisdiction
(Askeri) ASKERİ KAZA, ASKERİ YARGILAMA YETKİSİ: Askeri kanunları uygulama güç ve yetkisi. Askeri kanunların tatbikatı, genel olarak, askeri mahkemelerce yerine getirilir
military jurisdiction
(Askeri) Askeri yargılama yetkisi
İngilizce - İngilizce
military jurisdiction
trials directed by military law for soldiers during military service

  Heceleme

  trials di·rec·ted by mi·li·ta·ry law for soldiers dur·ing mi·li·ta·ry ser·vice

  Türkçe nasıl söylenir

  traylz dayrektîd bay mîlıteri lô fôr sōlcırz dyûrîng mîlıteri sırvıs

  Telaffuz

  /ˈtrīlz dīˈrektəd ˈbī ˈmələˌterē ˈlô ˈfôr ˈsōlʤərz ˈdyo͝orəɴɢ ˈmələˌterē ˈsərvəs/ /ˈtraɪlz daɪˈrɛktɪd ˈbaɪ ˈmɪləˌtɛriː ˈlɔː ˈfɔːr ˈsoʊlʤɜrz ˈdjʊrɪŋ ˈmɪləˌtɛriː ˈsɜrvəs/

  Günün kelimesi

  phraseology