travel by raft, float on a raft

listen to the pronunciation of travel by raft, float on a raft
İngilizce - Türkçe

travel by raft, float on a raft teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

raft
sal

Çocuk bir sal üstünde nehirden aşağıya doğru gitti. - The boy went down the river on a raft.

Rehber salın ön sağında oturdu. - The guide sat at the front right of the raft.

raft
salla taşımak
raft
radye temel
raft
şişme (cankurtaran) bot
raft
{f} sal ile taşı
raft
a raft of çok
raft
(isim) sal, yığın, büyük miktar
raft
yolculuk et/geç/taşı
raft
{f} salla gitmek
raft
{i} yığın
raft
{f} sal ile taşımak
raft
{f} sala binmek
raft
{f} -i salla taşımak
raft
{f} sal kullanmak
raft
dili yığın
raft
{f} sal yapmak
raft
bot/sal
raft
pek çok
İngilizce - İngilizce
{f} raft
travel by raft, float on a raft