total 'motor' or muscular paralysis of one side of the body

listen to the pronunciation of total 'motor' or muscular paralysis of one side of the body
İngilizce - Türkçe

total 'motor' or muscular paralysis of one side of the body teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

hemiplegia
kısmı felç
hemiplegia
yarı felç
hemiplegia
yarım inme
hemiplegia
{i} yarım felç
hemiplegia
(Tıp) Yarım felç, hemipleji
hemiplegia
vücudun yalnız bir tarafına gelen fel
hemiplegia
(Diş Hekimliği) vücudun bir yarısının felci
hemiplegia
{i} kısmi felç
İngilizce - İngilizce
hemiplegia
total 'motor' or muscular paralysis of one side of the body