torba

listen to the pronunciation of torba
Türkçe - İngilizce
bag

May I have an ice bag? - Bir buz torbası alabilir miyim?

You should use the paper bags again and again. - Kağıt torbaları tekrar tekrar kullanmalısın.

pouch
sack

A car, you say! He can't even afford to buy a sack of onions. - Bir araba, diyorsun! Onun parası bir torba soğan satın almaya bile yetmez.

Tom emptied the contents of the sack onto the table. - Tom torbanın içindekileri masanın üstüne boşalttı.

carrierbag
pochette
dartos
(Denizbilim) poket
(Anatomi) scrotum
(Denizbilim) cod-end
bag, sack; scrotum
plastic bag

I rarely use plastic bags. - Plastik torbaları nadiren kullanırım.

Tom gave me a dozen cookies in a plastic bag. - Tom bana plastik bir torba içinde çok sayıda kurabiye verdi.

poke
envelope
pocket
vesica
cyst
bag, sack
(Anatomi) scrotum
path. cyst
sack of
purse
sporran
giand
torba gibi sarkan
baggy
torba çay
tea bags
torba büzme ipi
drawstring
torba dolusu
sacksful
torba filtre
bag filter
torba filtre
bag type filter
torba gibi
bagging
torba gibi
baggy

These jeans are baggy. - Bu pantolon torba gibi bol.

torba gibi olma
bagginess
torba gibi olmak
pouch
torba hastalığı
(Arılık) pickled brood
torba hastalığı
(Arılık) sac brood
torba kantarı
bagging scale
torba kağıdı
(Matbaacılık, Basımcılık) bag paper
torba kuyruklugiller
(Hayvan Bilim, Zooloji) opilionidea
torba paketi
bag pack
torba tıkaç
bag plug
torba yoğurdu yogurt which has been thickened
by being strained through a cloth bag
torba çimento
(İnşaat) sack of cement
torun torba
descendance
torun torba sahibi olmak
(deyim) live to the ripe old age
torun torba/ tosun sahibi olmak
to have children and grandchildren
pasta kreması için torba
(Gıda) pastry bag
plastik torba
plastic bag
bez torba
cloth bags
elin ağzı torba değil ki büzesin
(Atasözü) You can't stop people from talking
kutu içi torba
(Gıda) bag-in-box
naylon torba
plastic bag
plastik torba
polythene bag
polietilen torba
polyethylene sack
torbalar
pockets
âlemin ağzı torba değil ki büzesin
(Konuşma Dili) You cannot prevent people from gossiping
ıskoç eteğinin önüne asılan kürk torba
sporran
Türkçe - Türkçe
Genellikle, pamuk, kıl vb.nden dokunmuş, türlü boy ve biçimde, ağzı büzülüp bağlanabilen araç: "Cüzdanı bir meşin torbaya sarmış, torbayı gömleğimin içine bağlamıştım."- R. N. Güntekin
Naylon torba, poşet
Genellikle, pamuk, kıl ve plastik gibi iplikten dokunmuş, türlü boy ve biçimde, ağzı büzülüp bağlanabilen araç
Er bezi, husye, testis
torba kadro
Gereğinde yetkilinin uygun göreceği yerlerde ve miktarlarda kullanılmak için saklı bulundurulan kadroların tümü
torba yoğurdu
Torbaya konup süzdürülen yoğurt
torba çay
Sallama çay
torba
25 cm genişliğinde ve 50 cm uzunluğunda, ağdan yapılmış, kırmızı yosunları suya dalarak avlamada kullanılan, ip ve kayıktaki makara yardımı ile suyun yüzeyine çıkıp inebilen bir torba
ip torba
Pazar filesi
kağıt torba
Ambalajlamada kullanılan, gerektiğinde özel makinelerde dikilerek hazırlanan ve kâğıttan yapılan torba
torba