too close to be subject to artillery fire

listen to the pronunciation of too close to be subject to artillery fire
İngilizce - İngilizce
under the gun
too close to be subject to artillery fire

  Heceleme

  too close to be sub·ject to ar·til·le·ry fire

  Türkçe nasıl söylenir

  tu klōs tı bi sıbcekt tı ärtîlıri fayr

  Telaffuz

  /ˈto͞o ˈklōs tə bē səbˈʤekt tə ärˈtələrē ˈfīr/ /ˈtuː ˈkloʊs tə biː səbˈʤɛkt tə ɑːrˈtɪlɜriː ˈfaɪr/

  Günün kelimesi

  chez