to visit a neighborhood of a status below one's own

listen to the pronunciation of to visit a neighborhood of a status below one's own
İngilizce - Türkçe

to visit a neighborhood of a status below one's own teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

slum
gecekondu mahallesi

Rio de Janeiro'daki en tehlikeli gecekondu mahallesi nedir? - What's the most dangerous slum in Rio de Janeiro?

slum
{i} gecekondu

Meksika'da bir sürü gecekondu var. - There are a lot of slums in Mexico.

Meksika'da birçok gecekondu var. - There are many slums in Mexico.

slum
halkı yoksul
slum
harabe
slum
kenar mahalle
slum
çok dağınık yer
slum
eski kullanılmayan ev, yıkılmış harabe
slum
slum clearance böyle semtleri ortadan kaldırıp yeniden inşa etme
slum
{i} yoksul ev
slum
{f} gecekondu mahallesinde yaşamak
slum
bu semtlerde gezmek
slum
ayaktakımının yaşadığı semt
slum
{i} halkı yoksul, binaları derme çatma olan mahalle/semt
slum
{i} fakir semt
slum
{f} gecekonduda yaşmak
slum
{f} fakir semtleri hayır için dolaşmak
slum
şehrin yoksul semti
İngilizce - İngilizce
slum
to visit a neighborhood of a status below one's own

  Heceleme

  to vis·it a neigh·bor·hood of a sta·tus be·low one's own

  Türkçe nasıl söylenir

  tı vîzıt ı neybırhûd ıv ı steytıs bilō wʌnz ōn

  Telaffuz

  /tə ˈvəzət ə ˈnābərˌho͝od əv ə ˈstātəs bēˈlō ˈwənz ˈōn/ /tə ˈvɪzət ə ˈneɪbɜrˌhʊd əv ə ˈsteɪtəs biːˈloʊ ˈwʌnz ˈoʊn/

  Günün kelimesi

  apocalypse