to turn out to happen; to develop

listen to the pronunciation of to turn out to happen; to develop
İngilizce - Türkçe

to turn out to happen; to develop teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

unfold
(katlanmış bir seyi) açmak
unfold
ortaya çıkarmak
unfold
(katlanmış bir şeyi) açmak
unfold
ortaya çıkmak
unfold

Tom gazeteyi açtı ve onu okumaya başladı. - Tom unfolded the newspaper and started to read it.

Tom battaniyeyi açtı ve onu kendi etrafına sardı. - Tom unfolded the blanket and wrapped it around himself.

unfold
göz önüne sermek
unfold
çözülmek
to turn out
söndürmeye
turn out to
it iş turn out to be... : ..olduğu anlaşılıyor
unfold
{f} açmak
unfold
(fiil) açmak, sermek, açıklamak, açılmak, yayılmak, gelişmek (öykü), gözler önüne serilmek
unfold
{f} (katlanmış bir şeyi) açmak; (katlanmış bir şey) açılmak
unfold
{f} gelişmek (öykü)
unfold
açıl/aç
unfold
{f} (yavaş yavaş) görünmek/baş göstermek
unfold
{f} açıklamak
unfold
{f} açılmak
unfold
ayrıntıları ile bildirmek
İngilizce - İngilizce
unfold
to turn out to happen; to develop