to trust fully in, to rely upon

listen to the pronunciation of to trust fully in, to rely upon
İngilizce - Türkçe

to trust fully in, to rely upon teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

confide
{f} güvenmek

Sana güvenmek istiyorum. - I'd like to confide in you.

confide
{f} to (sırrını) -e söylemek
confide
{f} sır vermek

Ona sır vermek için erkek kardeşine yeterince güvenmiyordu. - He didn't trust his brother enough to confide in him.

confide
sırrını açmak
confide
söyle

Bu gizli, sadece ona kişisel olarak söyleyebilirim. - This is confidential, I can only tell him personally.

Onu sana sır olarak söyledim, öyleyse niçin Jane'e ondan bahsettin? - I told you that in confidence, so why did you tell Jane about it?

confide
(in ile) güvenmek
confide
açmak
confide
açılmak
confide
(sır/vb.) söylemek
confide
confide to teslim etmek
confide
sırrını aç,söyle
confide
emniyet etmek
confide
confide gizlice söyle
confide
{f} teslim etmek
confide
{f} emanet etmek
confide
{f} sır açmak
confide
confide in itimat etmek
İngilizce - İngilizce
{v} confide
to trust fully in, to rely upon