to talk; to speak; to prattle

listen to the pronunciation of to talk; to speak; to prattle
İngilizce - Türkçe

to talk; to speak; to prattle teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

carp
yersiz tenkit
carp
dırdırlanmak
carp
sazan balığı,v.kusur bul: n.sazan
carp
sazan balığı

Gölet sazan balığıyla doludur. - The pond abounds with carp.

Tom sazan balığını küvete koydu. - Tom put the carp in the bathtub.

carp
{f} kusur bul
carp
dırdır etmek
carp
i., zool. sazan
carp
sazanbalığı
carp
carpingly devamlı kusur bularak
carp
mızmızlan
carp
{f} kusur bulmak
carp
fazla tenkitçi olan
carp
(fiil) eleştirmek, kusur bulmak, beğenmemek, mızmızlanmak
carp
carper kusur bulan kimse
carp
(isim) sazan
carp
{f} mızmızlanmak
carp
{f} beğenmemek
carp
{i} sazan

Temiz bir nehir kasabamızda akar ve onun içinde yüzen bir sürü sazan görebiliriz. - A clean river flows through our town, and we can see many carp swimming in it.

Gölette sazan balıkları var. - There are carp in the pond.

İngilizce - İngilizce
carp
to talk; to speak; to prattle