to take the edge off one's desires

listen to the pronunciation of to take the edge off one's desires
İngilizce - Türkçe
nefsini köreltmek
to take the edge off one's desires

  Türkçe nasıl söylenir

  tı teyk dhi ec ôf wʌnz dîzayırz

  Telaffuz

  /tə ˈtāk ᴛʜē ˈeʤ ˈôf ˈwənz dəˈzīərz/ /tə ˈteɪk ðiː ˈɛʤ ˈɔːf ˈwʌnz dɪˈzaɪɜrz/

  Günün kelimesi

  chaperon