to swell out into a bunch or protuberance; to be protuberant or round

listen to the pronunciation of to swell out into a bunch or protuberance; to be protuberant or round
İngilizce - Türkçe

to swell out into a bunch or protuberance; to be protuberant or round teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

bunch
{i} demet

Tom silahını garajdaki bir demet yağlı paçavranın altına sakladı. - Tom hid the gun under a bunch of oily rags in his garage.

Tom odaya girdi, bir demet çiçek taşıyordu. - Tom came into the room, carrying a bunch of flowers.

bunch
salkım

Markette meyve için üç elma ve iki salkım üzüm aldım. - I bought three apples and two bunches of grapes for dessert at the market.

Üzümler salkımla yetişir. - Grapes grow in bunches.

bunch
türküm
bunch
bir araya toplamak
bunch
{f} topla
bunch
bir araya toplanmak
bunch
{f} toplanmak
bunch
demet yapmak
bunch
{i} hevenk
bunch
{i} çete

Ikinci el araba satıcısı adamlar tanınmış bir çetedir. - Used car salesmen are a disreputable bunch.

bunch
bunchflower i
bunch
heve
bunch
{f} demet yap
bunch
{i} grup, takım
bunch
{i} deste
bunch
yabani çörek otu
İngilizce - İngilizce
bunch
to swell out into a bunch or protuberance; to be protuberant or round