to subvert in an underhand way

listen to the pronunciation of to subvert in an underhand way
İngilizce - Türkçe

to subvert in an underhand way teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

undermine
1. (yavaş yavaş/sinsice) zarar vermek: Years of dissipation had undermined his health. Yıllarca süren sefahat sağlığına zarar vermişti. Their
undermine
kuyusunu kazmak
undermine
el altından mahvına çalışmak
undermine
{f} baltalamak
undermine
altındaki toprağı oymak
undermine
altını oymak
undermine
temelini çürütmek
undermine
yıkmak
undermine
altını kaz
undermine
el altından çökertmeye çalışmak
undermine
(Askeri) BALTALAMAK; TEMELİNİ ÇÜRÜTMEK
undermine
(Askeri) Bir duvarı yıkmak için altını kazmak, lağım
undermine
{f} altını kazmak
undermine
{f} sarsmak
İngilizce - İngilizce
undermine
to subvert in an underhand way