to split meat almost entirely in half with a knife and then spread it apart

listen to the pronunciation of to split meat almost entirely in half with a knife and then spread it apart
İngilizce - Türkçe

to split meat almost entirely in half with a knife and then spread it apart teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

butterfly
kelebek

Bu tırtıl harika bir kelebek olacak. - This caterpillar will become a beautiful butterfly.

Kelebeklerin ömrü üç gündür. - The lifetime of a butterfly is three days.

butterfly
butterflyorchid beyaz zeravent
butterfly
kelebek gibi bir yerden bir yere gayesi oimaksızın dolaşan kimse
butterfly
(isim) kelebek
butterfly
havai yaradılışlı kimse
butterfly
butterfly valve kelebekli valf
butterfly
butterfly tableaçılır kapanır kanatlı masa
butterfly
social butterfly eğlence düşkünü kims
İngilizce - İngilizce
butterfly
to split meat almost entirely in half with a knife and then spread it apart

  Heceleme

  to split meat al·most en·tire·ly in half with a knife and then spread it a·part

  Türkçe nasıl söylenir

  tı splît mit ôlmōst întayırli în häf wîdh ı nayf ınd dhen spred ît ıpärt

  Telaffuz

  /tə ˈsplət ˈmēt ˈôlˌmōst ənˈtīərlē ən ˈhaf wəᴛʜ ə ˈnīf ənd ˈᴛʜen ˈspred ət əˈpärt/ /tə ˈsplɪt ˈmiːt ˈɔːlˌmoʊst ɪnˈtaɪɜrliː ɪn ˈhæf wɪð ə ˈnaɪf ənd ˈðɛn ˈsprɛd ɪt əˈpɑːrt/

  Günün kelimesi

  gowpen