to separate organized parts

listen to the pronunciation of to separate organized parts
İngilizce - Türkçe
İngilizce - İngilizce
{v} disorganize
to separate organized parts

  Heceleme

  to sep·a·rate or·gan·ized parts

  Türkçe nasıl söylenir

  tı seprıt ôrgınayzd pärts

  Telaffuz

  /tə ˈseprət ˈôrgəˌnīzd ˈpärts/ /tə ˈsɛprət ˈɔːrɡəˌnaɪzd ˈpɑːrts/

  Günün kelimesi

  primipara