to sail, voyage, or race in a yacht

listen to the pronunciation of to sail, voyage, or race in a yacht
İngilizce - Türkçe

to sail, voyage, or race in a yacht teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

yacht
i., den. yat
yacht
{i} yat

Tom'un bir yat almaya gücü yetmez. - Tom can't afford to buy a yacht.

Birçok yat limandadır. - Many yachts are in the harbor.

yacht
yacthingyatçılık
yacht
{f} yat ile yolculuk etmek
yacht
yat kullanma
yacht
gezinti gemisi
yacht
yacth race yat yarışı
yacht
yacth clup yat kulübü
yacht
yat ile gezintiye çıkmak veya yarış etmek
yacht
{f} yat ile gitmek
yacht
(isim) yat
İngilizce - İngilizce
yacht
to sail, voyage, or race in a yacht