to retrieve something that you have

listen to the pronunciation of to retrieve something that you have
İngilizce - İngilizce
(deyim) Bust out
to retrieve something that you have

  Heceleme

  to re·trieve some·thing that you have

  Türkçe nasıl söylenir

  tı ritriv sʌmthîng dhıt yu häv

  Telaffuz

  /tə rēˈtrēv ˈsəmᴛʜəɴɢ ᴛʜət ˈyo͞o ˈhav/ /tə riːˈtriːv ˈsʌmθɪŋ ðət ˈjuː ˈhæv/

  Günün kelimesi

  jocose