to repay a bond, debenture, mortgage, etc

listen to the pronunciation of to repay a bond, debenture, mortgage, etc
İngilizce - Türkçe

to repay a bond, debenture, mortgage, etc teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

redeem
bedelini vererek geri almak
redeem
(Ticaret) paraya çevirmek
redeem
(Ticaret) rehinden kurtarma
redeem
sönümlemek
redeem
(Ticaret) itfa
redeem
yerine getirmek
redeem
(günahtan) kurtarmak
redeem
kurtar

Onun kurtarıcı özelliği yok. - He has no redeeming traits.

redeem
yapmak
redeem
(rehin/borç/vb.'den) kurtarmak
redeem
{f} yerine getirmek (vaat)
redeem
{f} fidye vererek kurtarmak
redeem
(fiil) ödemek, para verip kurtarmak, fidye verip kurtarmak, telâfi etmek, amorti etmek, kurtarmak, tutmak (söz), yerine getirmek (vaat), günahını bağışlatmak
redeem
{f} para verip kurtarmak
redeem
{f} fidye verip kurtarmak
redeem
redeemable paraya çevrilir fidye vererek kurtulması mümkü
redeem
{f} tutmak (söz)
redeem
{f} kurtarmak
redeem
vaadini yerine getirmek
redeem
one redeeming feature bir iyi tarafı
İngilizce - İngilizce
redeem
to repay a bond, debenture, mortgage, etc