to remove foreign and harmful substances from something

listen to the pronunciation of to remove foreign and harmful substances from something
İngilizce - Türkçe

to remove foreign and harmful substances from something teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

detoxify
(fiil) zehirin etkisini gidermek
detoxify
(Tıp) detoksifiye
detoxify
(Tıp) Bakınız: Detoxycate
detoxify
{f} zehirin etkisini gidermek
İngilizce - İngilizce
detoxify
to remove foreign and harmful substances from something

  Heceleme

  to re·move for·eign and harm·ful substances from some·thing

  Türkçe nasıl söylenir

  tı rimuv fôrın ınd härmfıl sʌbstınsız fırm sʌmthîng

  Telaffuz

  /tə rēˈmo͞ov ˈfôrən ənd ˈhärmfəl ˈsəbstənsəz fərm ˈsəmᴛʜəɴɢ/ /tə riːˈmuːv ˈfɔːrən ənd ˈhɑːrmfəl ˈsʌbstənsəz fɜrm ˈsʌmθɪŋ/

  Günün kelimesi

  dogma