to reach the limit of one's abilities or tastes

listen to the pronunciation of to reach the limit of one's abilities or tastes
İngilizce - Türkçe

to reach the limit of one's abilities or tastes teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

run to
-e eğilimi olmak
run to
(pul) yeterli olmak
run to
(deyim) Bir şey için yeterli olmak

My money doesn't run to a holiday on Canary Islands.

run to
(Fiili Deyim ) 1- -e varmak 2- (para) kafi gelmek , yetmek
run to
(deyim) run to sth. 1.varmak,tutmak. 2.yeterli olmak,alacak kadar parası olmak
İngilizce - İngilizce
run to

I don't think my carpentry runs to making a window.

to the limit
to the hilt: in full; "you are in this to the hilt"
to reach the limit of one's abilities or tastes

  Heceleme

  to reach the lim·it of one's abilities or tastes

  Türkçe nasıl söylenir

  tı riç dhi lîmıt ıv wʌnz ıbîlıtiz ır teysts

  Telaffuz

  /tə ˈrēʧ ᴛʜē ˈləmət əv ˈwənz əˈbələtēz ər ˈtāsts/ /tə ˈriːʧ ðiː ˈlɪmət əv ˈwʌnz əˈbɪlətiːz ɜr ˈteɪsts/

  Günün kelimesi

  flay