to portray in the mind, using fantasy

listen to the pronunciation of to portray in the mind, using fantasy
İngilizce - Türkçe

to portray in the mind, using fantasy teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

fantasize
hayal et

Leyla hayatını boyunca annesini öldürmeyi hayal etti. - Layla fantasized about killing her mother her entire life.

fantasize
{f} hayalinde yaratmak
fantasize
{f} dalıp gitmek
fantasize
{f} fantezi kurmak
İngilizce - İngilizce
fantasize
fantasise
to portray in the mind, using fantasy