to play in a subordinate, or in an inferior manner; to underact a part

listen to the pronunciation of to play in a subordinate, or in an inferior manner; to underact a part
İngilizce - Türkçe

to play in a subordinate, or in an inferior manner; to underact a part teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

underplay
bir rolü eksik oynamak
underplay
{f} rolün hakkını vermemek
underplay
{f} kötü oynamak
underplay
ehemmiyet vermemek
underplay
{f} kasten el vermek (iskambil)
underplay
incelikle oynamak
underplay
eksik oyna
İngilizce - İngilizce
underplay
to play in a subordinate, or in an inferior manner; to underact a part