to play duck and drake

listen to the pronunciation of to play duck and drake
İngilizce - Türkçe
har vurup harman savurmak
to play duck and drake

  Türkçe nasıl söylenir

  tı pley dʌk ınd dreyk

  Telaffuz

  /tə ˈplā ˈdək ənd ˈdrāk/ /tə ˈpleɪ ˈdʌk ənd ˈdreɪk/

  Günün kelimesi

  sass