to pay someone in exchange for work done or some other consideration

listen to the pronunciation of to pay someone in exchange for work done or some other consideration
İngilizce - Türkçe

to pay someone in exchange for work done or some other consideration teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

compensate
{f} telâfi etmek

Ülkenin yaşlanan nüfusunu telafi etmek için, hükümet doğum ve göç oranlarını önemli ölçüde artırmak için adımlar atmaya karar verdi. - In order to compensate for the country's aging population, the government has decided to take steps to significantly increase birth and immigration rates.

Kaybı telafi etmek için çok çalıştım. - I worked hard to compensate for the loss.

compensate
{f} denklemek
compensate
(fiil) karşılamak; telâfi etmek, eşitlemek, denklemek; tazmin etmek; yerini tutmak, denkleşmek
compensate
{f} yerini tutmak
compensate
kompanse etmek
compensate
telafi et

Ülkenin yaşlanan nüfusunu telafi etmek için, hükümet doğum ve göç oranlarını önemli ölçüde artırmak için adımlar atmaya karar verdi. - In order to compensate for the country's aging population, the government has decided to take steps to significantly increase birth and immigration rates.

Hükümet çiftçilerin hasatlarının zararını telafi etti. - The government compensated the farmers for the damage to the crops.

compensate
tazminat ödemek
compensate
bedelini vermek
compensate
acısını telafi etmek
compensate
gider
compensate
compensate one for bedelini birine ödemek
compensate
{f} tazmin etmek, bedelini ödemek
compensate
denge sağlamak
compensate
{f} denkleşmek
compensate
compensate for one thing with another tazmin etmek
compensate
bir şeyi diğeri ile telâfi etmek
compensate
{f} karşılamak
compensate
x tazmina
İngilizce - İngilizce
compensate
to pay someone in exchange for work done or some other consideration

  Heceleme

  to pay some·one in ex·change for work done or some oth·er con·sid·e·ra·tion

  Türkçe nasıl söylenir

  tı pey sʌmwʌn în îksçeync fôr wırk dʌn ır sʌm ʌdhır kınsîdıreyşın

  Telaffuz

  /tə ˈpā ˈsəmˌwən ən əksˈʧānʤ ˈfôr ˈwərk ˈdən ər ˈsəm ˈəᴛʜər kənˌsədərˈāsʜən/ /tə ˈpeɪ ˈsʌmˌwʌn ɪn ɪksˈʧeɪnʤ ˈfɔːr ˈwɜrk ˈdʌn ɜr ˈsʌm ˈʌðɜr kənˌsɪdɜrˈeɪʃən/

  Günün kelimesi

  nosology