to pay for something before you need it or use it

listen to the pronunciation of to pay for something before you need it or use it
İngilizce - İngilizce
prepay
to pay for something before you need it or use it

  Heceleme

  to pay for some·thing be·fore you need it or use it

  Türkçe nasıl söylenir

  tı pey fôr sʌmthîng bîfôr yu nid ît ır yus ît

  Telaffuz

  /tə ˈpā ˈfôr ˈsəmᴛʜəɴɢ bəˈfôr ˈyo͞o ˈnēd ət ər ˈyo͞os ət/ /tə ˈpeɪ ˈfɔːr ˈsʌmθɪŋ bɪˈfɔːr ˈjuː ˈniːd ɪt ɜr ˈjuːs ɪt/

  Günün kelimesi

  decubitis