to not be deceived by a contradictory appearance or statement

listen to the pronunciation of to not be deceived by a contradictory appearance or statement
İngilizce - Türkçe

to not be deceived by a contradictory appearance or statement teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

see through
yetmek (para)
see through
zorluklara rağmen tamamlamak
see through
aklından geçeni gör
see through
(deyim) see through someone sth. içini okumak,kanmak see someone through birine sıkıntısını atlatıncaya kadar yardım etmek. see sth. through sonuna kadar götürmek,dayanmak
see through
destek olmak
see through
sonuna kadar götürmek
see through
yarım bırakmamak
see through
arasından bakmak
see through
içini görmek
see through
yardım etmek
see through
işini görmek
see through
yarı yolda bırakmamak
İngilizce - İngilizce
see through

I can see through his poker face, he isn't fooling anyone.

to not be deceived by a contradictory appearance or statement

  Heceleme

  to not be de·ceived by a con·tra·dic·to·ry ap·pear·ance or state·ment

  Türkçe nasıl söylenir

  tı nät bi dîsivd bay ı käntrıdîktıri ıpîrıns ır steytmınt

  Telaffuz

  /tə ˈnät bē dəˈsēvd ˈbī ə ˌkäntrəˈdəktərē əˈpərəns ər ˈstātmənt/ /tə ˈnɑːt biː dɪˈsiːvd ˈbaɪ ə ˌkɑːntrəˈdɪktɜriː əˈpɪrəns ɜr ˈsteɪtmənt/

  Günün kelimesi

  flammable