to make ugly

listen to the pronunciation of to make ugly
İngilizce - Türkçe

to make ugly teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

ugly
çirkin

Senin ve benim aramda, şişman çirkin adam diyette. - Between you and me, the fat ugly man is on a diet.

Aramızda kalsın, şişman çirkin cadı diyet yapıyor. - Between ourselves, the fat ugly witch is on a diet.

ugly
ukubet
ugly
kaknem
make ugly
çirkinleştir
uglify
çirkinleştir
uglify
çirkinleştirmek
uglify
güzelliğini bozmak
ugly
aksi
ugly
yaman
ugly
pis

Bodrum, çirkin, karanlık ve pis kokulu. - The basement is ugly, dark, and smelly.

ugly
ters
ugly
aybacar
make ugly
çirkin yapmak
uglify
çirkinlestir
uglify
(fiil) çirkinleştirmek
ugly
{s} fırtınalı

Hava fırtınalı olacak. - It's going to be ugly.

ugly
{s} biçimsiz

Tom biçimsiz bir ekose ceket ve puantiyeli bir kravat giyiyordu. - Tom was wearing an ugly plaid jacket and a polka-dot tie.

Bana göre, o, biçimsiz bir bina. - That's an ugly building, in my opinion.

ugly
{s} tatsız

Bu ağaç tatsız meyveler taşıyor. - This tree bears ugly fruits.

ugly
{s} kötü

Tom Mary'nin ona verdiği saatin kötü olduğunu düşündü. - Tom thought the watch Mary had given him was ugly.

Tom ve Mary kötü bir ayrılma yaşadı. - Tom and Mary had an ugly divorce.

ugly
ters/çirkin
ugly
{s} k.dili. ters, huysuz
İngilizce - İngilizce
ugly
uglify
to make ugly