to make over again; to restore to freshness or vigor; to renew

listen to the pronunciation of to make over again; to restore to freshness or vigor; to renew
İngilizce - Türkçe

to make over again; to restore to freshness or vigor; to renew teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

renovate
yenilemek
renovate
{f} yenilemek: renovate a building bir binayı yenilemek
renovate
onarmak

Evi onarmak istiyorum. - I'd like to renovate the house.

renovate
yenile

Sen bir evi yeniledin. - You renovated a house.

Komşum evini baştan aşağı yeniledi. - My neighbor renovated her house completely.

renovate
{f} tamir etmek
renovate
{f} tazelemek
İngilizce - İngilizce
renovate
to make over again; to restore to freshness or vigor; to renew