to make loose; to loosen; to set free

listen to the pronunciation of to make loose; to loosen; to set free
İngilizce - Türkçe

to make loose; to loosen; to set free teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

unloose
{f} gevşetmek
unloose
çöz
unloose
{f} bırakmak
unloose
{f} çözmek
unloose
{f} serbest bırakmak
unloose
{f} açmak
unloose
{f} koyvermek
İngilizce - İngilizce
unloose
to make loose; to loosen; to set free