to make immune to poison by the administration of gradually increasing doses

listen to the pronunciation of to make immune to poison by the administration of gradually increasing doses
İngilizce - Türkçe

to make immune to poison by the administration of gradually increasing doses teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

mithridatize
miktarını azar azar artırarak zehir alıp vücudu zehirlenmekten muaf kılmak
mithridatize
zehire karşı bağışıklık kazandırmak
İngilizce - İngilizce
mithridatize
to make immune to poison by the administration of gradually increasing doses

  Heceleme

  to make im·mune to poi·son by the ad·min·is·tra·tion of gra·du·al·ly in·creas·ing doses

  Türkçe nasıl söylenir

  tı meyk îmyun tı poyzın bay dhi ädmînîstreyşın ıv gräculi înkrisîng dōsız

  Telaffuz

  /tə ˈmāk əˈmyo͞on tə ˈpoizən ˈbī ᴛʜē adˌmənəˈstrāsʜən əv ˈgraʤo͞olē ənˈkrēsəɴɢ ˈdōsəz/ /tə ˈmeɪk ɪˈmjuːn tə ˈpɔɪzən ˈbaɪ ðiː ædˌmɪnɪˈstreɪʃən əv ˈɡræʤuːliː ɪnˈkriːsɪŋ ˈdoʊsəz/

  Günün kelimesi

  topiary