to make desolate with loneliness and grief

listen to the pronunciation of to make desolate with loneliness and grief
İngilizce - Türkçe
İngilizce - İngilizce
bereave
to make desolate with loneliness and grief

  Heceleme

  to make des·o·late with lone·li·ness and grief

  Türkçe nasıl söylenir

  tı meyk desılıt wîdh lōnlinıs ınd grif

  Telaffuz

  /tə ˈmāk ˈdesələt wəᴛʜ ˈlōnlēnəs ənd ˈgrēf/ /tə ˈmeɪk ˈdɛsələt wɪð ˈloʊnliːnəs ənd ˈɡriːf/

  Günün kelimesi

  scacchic