to let fall in drops

listen to the pronunciation of to let fall in drops
to let fall in drops

  Heceleme

  to let Fall in drops

  Türkçe nasıl söylenir

  tı let fôl în dräps

  Telaffuz

  /tə ˈlet ˈfôl ən ˈdräps/ /tə ˈlɛt ˈfɔːl ɪn ˈdrɑːps/

  Günün kelimesi

  wether