to inoculate someone, as thus produce immunity from a disease

listen to the pronunciation of to inoculate someone, as thus produce immunity from a disease
İngilizce - Türkçe

to inoculate someone, as thus produce immunity from a disease teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

immunize
bağışıklık kazandırmak
immunize
{f} (against) (-e karşı) bağışık kılmak
immunize
aşılamak

Çocuk felcine karşı çocukları aşılamak önemlidir. - It is important to immunize children against polio.

immunize
(Tıp) bağışıklama
immunize
aşı

Çocuk felcine karşı çocukları aşılamak önemlidir. - It is important to immunize children against polio.

immunize
bağışık kılmak
immunize
bağışıklık kazandır
immunize
(Tıp) Bağışık kılmak, bağışıklık meydana getirmek
immunize
aşıla,bağışıklık kazandır
immunize
{f} muaf tutmak
İngilizce - İngilizce
immunize
to inoculate someone, as thus produce immunity from a disease