to inhibit, curtail, or reduce severity

listen to the pronunciation of to inhibit, curtail, or reduce severity
İngilizce - Türkçe

to inhibit, curtail, or reduce severity teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

suppress
{f} bastırmak

Ayaklanmayı bastırmak uzun sürecek. - It will take a long time to suppress the revolt.

Kan şekeri bozukluğu düşük seviyede olan kişiler onların duygularını bastırmak için güçten yoksun olmaları nedeniyle kolayca korkarlar ve öfkelenirler. - People suffering from low level of blood sugar disorder, because they lack the power to suppress their emotions, get easily frightened and angry.

suppress
{f} gizli tutmak
suppress
(fiil) bastırmak, zaptetmek, durdurmak, dindirmek, önlemek, örtbas etmek, hasıraltı etmek, ortadan kaldırmak, baskı altına almak, yayınlanmasını yasaklamak
suppress
bastırma

Kibrini bastırmalısın. - You should suppress your pride.

Onun, duygularını bastırması çok zordu. - It was very hard for her to suppress her emotions.

suppress
tutma
suppress
ezmek
suppress
lağvetmek
suppress
{f} önlemek
suppress
bastır

O, duygularını bastıramaz. - She can't suppress her emotions.

Ayaklanmayı bastırmak uzun sürecek. - It will take a long time to suppress the revolt.

suppress
saklı tutmak
suppress
(bir hareket ya da durumu) bastırmak
suppress
{f} zaptetmek
suppress
{f} baskı altına almak
suppress
{f} (bir haberin/yayının) çıkmasını yasaklamak
suppress
{f} bastırmak, durdurmak; yok etmek
suppress
{f} örtbas etmek
suppress
{f} yayınlanmasını yasaklamak
suppress
{f} ortadan kaldırmak
suppress
{f} hasıraltı etmek
İngilizce - İngilizce
suppress
to inhibit, curtail, or reduce severity