to have a document or a signature verified as genuine

listen to the pronunciation of to have a document or a signature verified as genuine
İngilizce - Türkçe
İngilizce - İngilizce
notarize
to have a document or a signature verified as genuine

  Heceleme

  to have a do·cu·ment or a sig·na·ture ve·ri·fied as ge·nu·ine

  Türkçe nasıl söylenir

  tı häv ı däkyument ır ı sîgnıçır verıfayd äz cenyıwın

  Telaffuz

  /tə ˈhav ə ˈdäkyo͞oment ər ə ˈsəgnəʧər ˈverəˌfīd ˈaz ˈʤenyəwən/ /tə ˈhæv ə ˈdɑːkjuːmɛnt ɜr ə ˈsɪɡnəʧɜr ˈvɛrəˌfaɪd ˈæz ˈʤɛnjəwən/

  Günün kelimesi

  lorimer