to get rich

listen to the pronunciation of to get rich
İngilizce - Türkçe
zenginleşmek
biti kanlanmak
zenginlemek
palazlamak
palazlanmak
biti kanlanmak
zengin olmak
zengin ol

Zenginlerin daha zengin olması daha kolaydır. - It's easier for the rich to get richer.

Tom, hızlı zengin olmak istiyor. - Tom wants to get rich quick.

to get rich