to get drunk

listen to the pronunciation of to get drunk
İngilizce - Türkçe
sarhoş olmak

Çalışanların alışkanlıklarından biri sarhoş olmak ve ertesi güne kadar sefil hayatlarını unutmak için iş gününün sonunda bir barda ya da restoranda toplanmaktır. - One of the employees' habits is to gather in some bar or restaurant at the end of the workday to get drunk and forget their miserable life until the next day.

Tom sarhoş olmak istiyor. - Tom wants to get drunk.

esrimek
sarhoş olmak

Sarhoş olmak için yeterince içelim. - Let's drink enough to get drunk.

Tom sarhoş olmak istiyor. - Tom wants to get drunk.

kafayı bulmak
to drunk
sarhoş etmek
İngilizce - İngilizce
To intoxicate oneself with alcohol

I'm going out tonight to get drunk.

To make drunk

We got him drunk by spiking the punch.

become intoxicated, get sloshed
to get drunk