to gather or throw into a heap; to heap together; to accumulate

listen to the pronunciation of to gather or throw into a heap; to heap together; to accumulate
İngilizce - Türkçe

to gather or throw into a heap; to heap together; to accumulate teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

cumulate
kümülat (yerçekimi-çökelmesi sonucu kristallerin birikmesi ile oluşan sokulum kor kayaçlarına uygulanan bir terim)
cumulate
birikmek
İngilizce - İngilizce
cumulate
to gather or throw into a heap; to heap together; to accumulate