to furnish with a fortress or with fortresses; to guard; to fortify

listen to the pronunciation of to furnish with a fortress or with fortresses; to guard; to fortify
İngilizce - Türkçe

to furnish with a fortress or with fortresses; to guard; to fortify teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

fortress
{i} kale

Hiç çimento kullanmadan kalenin duvarlarını inşa ettiler. - They built the walls of the fortress without using cement at all.

Orada kalenin kalıntılarını hâlâ görebilirsin. - You can still see the remains of the fortress there.

fortress
{i} hisar

Eski hisarın kalıntılarına bakıyorduk. - We were looking at the ruins of the old fortress.

fortress
büyük kale
fortress
büyük hisar
fortress
istihkam
fortress
istihkâm kale
fortress
(Askeri) KALE, MÜSTAHKEM GARNİZON, MÜSTAHKEM MEVKİ: Bir şehri de içine almak üzere, daire şeklinde de tahkim edilmiş bir bölge
fortress
(Askeri) Kale, Müstahkem mevki
İngilizce - İngilizce
fortress
to furnish with a fortress or with fortresses; to guard; to fortify