to form a club; to combine for the promotion of some common object; to unite

listen to the pronunciation of to form a club; to combine for the promotion of some common object; to unite
İngilizce - Türkçe

to form a club; to combine for the promotion of some common object; to unite teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

club
{i} kulüp

George dün kulüpteydi. - George was at the club yesterday.

Ben, zaman zaman onunla kulüpte karşılaşırım. - I meet him at the club from time to time.

club
golf sopası

Tom bir golf sopasıyla ölesiye dövüldü. - Tom was beaten to death with a golf club.

O bir golf sopası ile onu öldüresiye dövdü. - She beat him to death with a golf club.

club
tokmak
club
{i} çomak
club
lokal
club
klüp

Klüp saat kaçta açılır? - What time does the club open?

Klüpten men edilmiştir. - He has been barred from the club.

club
değnek

1986'ya kadar İngiltere'nin okullarında, çocukları kemerlerle, değneklerle ve sopalarla cezalandırmak yasaldı. - Until 1986, in the schools of England, it was legal to punish children with belts, sticks, and clubs.

club
dernek
club
club steakufak
club
peynir ve domates konarak yapılan üç dilim ekmek
club
{i} sinek (iskambil)
club
kulü

O, futbol kulübünün üyesidir. - He belongs to the soccer club.

Kulübün bütün üyeleri benimle anlaştılar. - All the members of the club agreed with me.

club
{f} katılmak

Hangi kulübe katılmak istersiniz? - Which club do you want to join?

Masaru İngiliz Kulübüne katılmak istiyor. - Masaru wants to join the English Club.

club
iskambil sinek
club
{f} dipçiklemek
club
{f} coplamak; sopalamak
club
{f} sopalamak
club
{i} sopa, çomak; cop
club
{f} toplanmak
club
{i} isk. sinek, ispati
İngilizce - İngilizce
club
to form a club; to combine for the promotion of some common object; to unite

    Heceleme

    to form a club; to com·bine for the pro·mo·tion of some com·mon object; to u·nite

    Telaffuz

    Günün kelimesi

    flux