to flatter; to wheedle; to fawn; to talk smoothly

listen to the pronunciation of to flatter; to wheedle; to fawn; to talk smoothly
İngilizce - Türkçe

to flatter; to wheedle; to fawn; to talk smoothly teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

gloze
örtbas etmek
gloze
gizlemek
gloze
tevil etmek
gloze
söze veya davranışa başka anlam vermek
İngilizce - İngilizce
gloze
to flatter; to wheedle; to fawn; to talk smoothly