to fail to achieve the anticipated result

listen to the pronunciation of to fail to achieve the anticipated result
İngilizce - Türkçe

to fail to achieve the anticipated result teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

misfire
patlamamak
misfire
(Askeri) silahın tutukluk yapması
misfire
ateş almamak (silah)
misfire
ateşlenme hatası
misfire
yanlış ateşlemek
misfire
{f} ateş alma
misfire
bekleneni vermemek
misfire
(silah) tutukluk yapmak
misfire
{i} patlamama
misfire
kötü git/tutukluk yap
misfire
{f} (silah) ateş almamak
misfire
{f} teklemek
misfire
{i} ateş almama
misfire
{f} hedefe isabet ettirememek
misfire
kötü gitme/tutukluk yapma
misfire
{i} tekleme
misfire
(Askeri) ATEŞ ALMAMAK: 1. Gerektiği şekilde ateş almamak veya patlamamak. 2. Bir mermi kapsülünün veya sevk barutunun, kısmen veya tamamen ateş almaması
misfire
{f} anlaşılmamak (espri)
misfire
ateş almamak hedefe isabet ettirememek
İngilizce - İngilizce
misfire

His practical joke misfired and he nearly burnt my left hand.

to fail to achieve the anticipated result

  Heceleme

  to fail to a·chieve the an·tic·i·pa·ted re·sult

  Türkçe nasıl söylenir

  tı feyl tı ıçiv dhi äntîsıpeytıd rizʌlt

  Telaffuz

  /tə ˈfāl tə əˈʧēv ᴛʜē anˈtəsəˌpātəd rēˈzəlt/ /tə ˈfeɪl tə əˈʧiːv ðiː ænˈtɪsəˌpeɪtəd riːˈzʌlt/

  Günün kelimesi

  euphuism